تحویل قطعی نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین
1393/03/27

نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین به عنوان نخستین نیروگاه ساخت داخل در خارج از کشور که حاصل تلاش بی‌وفقه کلیه همکاران گروه مپنا از سال ۲۰۰۸ در کشور سوریه بوده است، روز چهارشنبه ۱۴/۰۳/۹۳ تحویل قطعی شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code