بازدید مدیرعامل شرکت برق و گاز تونس از کارخانجات گروه مپنا
1393/10/10

مدیرعامل شرکت برق و گاز تونس و هیات همراه از کارخانجات مپنا بازدید کردند.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code