امضاء قرارداد بخش بخار نیروگاه گازی رودشور
امضاء قرارداد بخش بخار نیروگاه گازی رودشور
1396/08/03

قرارداد پروژه احداث بخش بخار نیروگاه گازی رودشور با گروه مپنا به امضاء رسید.   

دیدگاه کاربران

ا.ا.
1399/06/29
تست
ارسال پیام