امضاء قرارداد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
امضاء قرارداد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
1396/08/03

اجرای پروژه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه به گروه مپنا واگذار شد.   

دیدگاه کاربرانارسال پیام