اجرای موفق پروژه توسعه طراحی، ساخت نمونه و تست باس‌داکت‌های۱۴۰۰۰ آمپر و ولتاژ متوسط
اجرای موفق پروژه توسعه طراحی، ساخت نمونه و تست باس‌داکت‌های۱۴۰۰۰ آمپر و ولتاژ متوسط
1396/06/26

پروژه تحقیق و توسعه “طراحی، ساخت نمونه و تست باس‌داکت‌های۱۴۰۰۰ آمپر و ولتاژ متوسط (KV 20 جهت ژنراتور ۳۲۵ مگاوات)” با موفقیت انجام شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code