تحویل موقت واحد سوم ایستگاه تقویت فشار گاز دیلم
1398/01/19

سومین واحد ایستگاه تقویت فشار گاز دیلم راه‌اندازی و تحویل موقت شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code