امضاء تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران و مپنا برای مطالعه توسعه میادین منصوری و آب‌تیمور
امضاء تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران و مپنا برای مطالعه توسعه میادین منصوری و آب‌تیمور
1396/02/19

شرکت ملی نفت ایران و گروه مپنا با هدف “مطالعه توسعه میادین منصوری و آب‌تیمور” تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.

دیدگاه کاربرانارسال پیام