پایان دوره بهره‌برداری آزمایشی و تحویل موقت واحد چهارم ایستگاه دیلم خط ششم سراسری گاز
پایان دوره بهره‌برداری آزمایشی و تحویل موقت واحد چهارم ایستگاه دیلم خط ششم سراسری گاز
1398/10/17

دوره بهره‌برداری آزمایشی و تحویل موقت چهارمین واحد ایستگاه دیلم از خط ششم سراسری گاز، ساعت 17:40 روز یکشنبه پانزدهم دی ماه 98 با موفقیت به پایان رسید.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code