آغاز عملیات حفاری دکل دریایی مپنا در میدان نفتی نصرت
آغاز عملیات حفاری دکل دریایی مپنا در میدان نفتی نصرت
1394/10/15

با استقرارِ دکل دریایی مپنا موسوم به MAP DRILLER 1 در مرز آبی بین ایران و امارات، عملیات حفاری در میدان نفتی نصرت آغاز شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام