مپنا در میان ۸ شرکت ایرانی صاحب صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید
مپنا در میان ۸ شرکت ایرانی صاحب صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید
1395/04/14

گروه مپنا به عنوان یکی از ۸ شرکت ایرانی صاحب صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید تائید شد. 

دیدگاه کاربرانارسال پیام