تفاهم‌نامه همکاری گروه مپنا و ILF GROUP اتریش امضا شد
تفاهم‌نامه همکاری گروه مپنا و ILF GROUP اتریش امضا شد
1394/06/24

تفاهم‌نامه همکاری گروه مپنا و Group ILF اتریش در قالب (MOA)به امضای مدیران عامل دو شرکت رسید.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام