راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی چهارمین واحد ایستگاه تقویت گاز فراشبند
راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی چهارمین واحد ایستگاه تقویت گاز فراشبند
1399/03/07

دوره تست و 72 ساعت راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی چهارمین واحد ایستگاه فراشبند واقع در خط دهم سراسری گاز، با موفقیت به پایان رسید.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code