رئوس اصلی قرارداد توسعه میدان‌های پارسی و پرنج با گروه مپنا امضا شد
1397/05/17

رئوس اصلی قرارداد توسعه میدان‌های پارسی و پرنج بین مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب و مدیرعامل بخش نفت و گاز گروه مپنا امضا شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code