راه‌اندازی و تست ۷۲ ساعتۀ واحد سوم ایستگاه تقویت فشار گاز همدان
راه‌اندازی و تست ۷۲ ساعتۀ واحد سوم ایستگاه تقویت فشار گاز همدان
1395/06/29

با راه‌اندازی و تست واحد سوم ایستگاه تقویت فشار گاز همدان، تعداد واحدهای تحویل داده ‌شده در ایستگاه‌های مختلف به ۱۶ واحد رسید.

دیدگاه کاربرانارسال پیام