شرکت حفاری مپنا گواهی رضایتمندی مناطق نفت‌خیز جنوب را اخذ کرد
1393/11/30

به یاری خداوند و با تکیه بر تخصص و تجربه به روز همکاران شرکت حفاری مپنا، موفقیت ارزشمند دیگری در پرونده گروه مپنا ثبت شد و این شرکت گواهی رضایتمندی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را کسب نمود.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code