شرکت حفاری مپنا برندۀ مناقصۀ اجارۀ دکل دریایی در خلیج فارس شد
شرکت حفاری مپنا برندۀ مناقصۀ اجارۀ دکل دریایی در خلیج فارس شد
1394/07/30

شرکت حفاری مپنا برندۀ مناقصۀ “اجارۀ یک دستگاه دکل دریایی در خلیج فارس” به کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره ایران شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code