تفاهم‌نامه همکاری گروه مپنا و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس امضا شد
تفاهم‌نامه همکاری گروه مپنا و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس امضا شد
1400/12/04

در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی؛ تفاهم‌نامه همکاری گروه مپنا و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس امضا شد  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code