تحویلِ موقت توربوکمپرسورهای سه واحد از پروژۀ فاز ۱۹ پارس جنوبی
تحویلِ موقت توربوکمپرسورهای سه واحد از پروژۀ فاز ۱۹ پارس جنوبی
1395/05/10

توربوکمپرسورهای واحدهای ۴، ۵ و ۶ و کلیۀ مشترکات آن، به عنوان اولین پروژۀ EPC واحدهای فرآیندی پالایشگاهی، پنجم مرداد به شرکت پتروپارس ایران، کارفرمای پروژۀ فاز ١٩ پارس جنوبی، تحویل موقت داده شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code