بازدید جمعی از مدیران ارشد صنایع نفت و گاز کشور از کارخانجات گروه مپنا
1393/12/25

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی دماوند و برخی مدیران و معاونان این دو شرکت، از کارخانجات گروه مپنا بازدید نمودند.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code