امضاء تفاهم‌نامه همکاری گروه مپنا و منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان
امضاء تفاهم‌نامه همکاری گروه مپنا و منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان
1397/06/26

تفاهم‌نامه واگذاری طرح GTX سوم منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان امضاء شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code