ارائه ۱۲ خدمت متفاوت فنی و مهندسی در شرکت حفاری گروه مپنا
ارائه ۱۲ خدمت متفاوت فنی و مهندسی در شرکت حفاری گروه مپنا
1396/02/16

مدیرعامل بخش نفت و گاز گروه مپنا گفت: شرکت حفاری گروه مپنا ۱۲ خدمت متفاوت فنی و مهندسی در بخش حفاری ارائه می کند

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code