گروه مپنا چاه شماره 10 میدان نفتی دانان را تحویل بهره‌بردار داد

گروه مپنا چاه شماره 10 میدان نفتی دانان را تحویل بهره‌بردار داد

عملیات فرازآوری و آزمایش‌های تولیدی چاه شماره 10 طرح توسعه میدان نفتی دانان با موفقیت و با نرخ تولید 2200 بشکه در روز اجرا و به عنوان اولین چاه حفر شده در طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان دانان، رسماً به نمایندگان بهره­برداری و نظارت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تحویل شد.

راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی اولین واحد ایستگاه تقویت گاز کوهدشت

راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی اولین واحد ایستگاه تقویت گاز کوهدشت

دوره تست و 72 ساعت راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی اولین واحد ایستگاه تقویت گاز کوهدشت واقع در خط ششم سراسری گاز، با موفقیت به پایان رسید. این عملیات با تلاش همکاران متخصص گروه مپنا، به ویژه در شرکت‌های نیرپارس و توگا، ساعت یک بامداد روز شنبه 25 خرداد 98، محقق...