درخواست پیگیری سرنوشت خبرنگاران مفقود ایرانی در منا از وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی عربستان
درخواست پیگیری سرنوشت خبرنگاران مفقود ایرانی در منا از وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی عربستان
1394/07/09

موضوع: درخواست پیگیری سرنوشت خبرنگاران مفقود ایرانی در منا

دیدگاه کاربرانارسال پیام