رتبۀ نخست شرکت‌های پیمانکاری از نظر میزان فروش به مپنا رسید
رتبۀ نخست شرکت‌های پیمانکاری از نظر میزان فروش به مپنا رسید
1394/11/08

“شرکت مپنا” در گروه “شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران” رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ به خود اختصاص داد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام