مراسم روز ملی صادرات؛ مپنا صادرکننده نمونه در سال 1398
مراسم روز ملی صادرات؛ مپنا صادرکننده نمونه در سال 1398
1398/09/11

در مراسم بیست و سومین دورۀ بزرگداشت «روز ملی صادرات»، لوح تقدیر و تندیس صادرکنندۀ نمونۀ ملی به گروه مپنا اهداء شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code