امضای تفاهم‌نامۀ همکاری مپنا و الین موتورن
امضای تفاهم‌نامۀ همکاری مپنا و الین موتورن
1395/01/18

فاهم‌نامۀ همکاری مشترک میان دو شرکت “مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)” و شرکت “الین موتورن” به امضای معاون برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا و مدیرعامل این شرکت اتریشی رسید.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام