تندیس بلورین جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی به دو شرکت‌ مپنا و مکو اهدا شد
تندیس بلورین جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی به دو شرکت‌ مپنا و مکو اهدا شد
1395/12/10

تندیس بلورین جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی به دو شرکت مپنا و مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا تعلق گرفت.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code