بازدید فعالان آلمانی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از کارخانه ژنراتور مپنا
بازدید فعالان آلمانی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از کارخانه ژنراتور مپنا
1396/08/08

جمعی از فعالان آلمانی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، روز یکشنبه هفتم آبان ماه، از کارخانه شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا بازدید کردند.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام