بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از کارخانجات گروه مپنا
بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از کارخانجات گروه مپنا
1398/07/21

مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ارشد صندوق ضمانت صادرات ایران، با هدف گسترش روابط و توسعه همکاری‌ها و بهره‎‌گیری بیشتر از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران برای پوشش ریسک‌های صادراتی پروژه‌های خارجی از کارخانجات گروه مپنا بازدید کردند.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code