بازدید اعضای کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از کارخانجات گروه مپنا
بازدید اعضای کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از کارخانجات گروه مپنا
1396/05/01

اعضای کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، از کارخانجات گروه مپنا بازدید کردند.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code