شرکت مپنا عنوان نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری یکصد شرکت برتر ایران را کسب کرد
شرکت مپنا عنوان نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری یکصد شرکت برتر ایران را کسب کرد
1396/11/29

"شرکت گروه مپنا" در گروه شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران، رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال 1395 به خود اختصاص داد و به عنوان نهمین شرکت برتر ایران از نظر بالاترین ارزش افزوده با میزان 48.309 میلیارد ریال در سال 95 و پنجمین شرکت دارای بیشترین سودآوری با میزان 21.580 میلیارد ریال سود قبل از کسر مالیات سال 95 معرفی شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code