گروه مپنا میزبان سفیر جدید آلمان در ایران / عقد قرارداد طراحی مشترک توربین بادی مپنا با آئرودین آلمان
گروه مپنا میزبان سفیر جدید آلمان در ایران / عقد قرارداد طراحی مشترک توربین بادی مپنا با آئرودین آلمان
1396/01/21

در سومین هفته سال جدید شمسی، گروه مپنا میزبان سفیر جدید آلمان در ایران و هیئت همراه او بود.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code