وزارت بهداشت و گروه مپنا، شرکت مشترک تاسیس می‌کنند
وزارت بهداشت و گروه مپنا، شرکت مشترک تاسیس می‌کنند
1394/02/07

در توافقِ میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با گروه مپنا، قرارداد تأسیس یک شرکت مستقل برای فعالیت در حوزۀ پزشکی و توسعۀ زیرساخت‌ها و تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی به امضاء رسید.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code