همایش مشتری‌مداری گروه مپنا؛ توسعه اثربخشی کارکردها
همایش مشتری‌مداری گروه مپنا؛ توسعه اثربخشی کارکردها
1395/11/09

پنجمین همایش مشتری‌مداری گروه مپنا با حضور جمعی از مشتریان این شرکت و با محوریت “توسعه اثربخشی کارکردها” در سه بخش تخصصی برگزار شد تا مجال دیگری برای تبیین رویکردهای گروه مپنا در توسعه و تعمیق ارتباطات با مشتریان فراهم آید.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code