نهمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 برگزار شد
نهمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 برگزار شد
1398/12/07

در نهمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 ، از "نرم‌افزار موبایل پشتیبانی فنی توربین‌های نیروگاهی" رونمایی شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code