مرکز مشترک پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و گروه مپنا ایجاد شد
1394/02/03

“مرکز مشترک پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و گروه مپنا”، در پی توافق دوجانبه رییس دانشگاه شهید بهشتی و مدیرعامل گروه مپنا شکل گرفت.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code