صدور نخستین گواهی ثبت PATENT مپنا از سوی اداره ثبت اختراع آمریکا
صدور نخستین گواهی ثبت PATENT مپنا از سوی اداره ثبت اختراع آمریکا
1394/05/26

اداره ثبت اختراع ایالات متحده آمریکا، نخستین گواهی ثبت Patent را با عنوان INTENTIONALLY FREQUENCY MISTUNED TURBINE BLADES برای شرکت مپنا صادر کرد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code