صدور رتبۀ زرین برای شرکت نصب‌نیرو
صدور رتبۀ زرین برای شرکت نصب‌نیرو
1395/10/23

شرکت نصب نیرو گواهی‌نامۀ “رتبه زرین” را از مرکز رتبه‌بندی ایران در زیرمجموعۀ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دریافت کرد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code