شرکت مپنا عنوان نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری یکصد شرکت برتر ایران را کسب کرد
1393/11/28

شرکت مپنا رتبه نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری شرکت‌های برتر ایران از نظر میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ را به خود اختصاص داد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code