سه نشان ملی و جایزه بین‌المللی توسعه کیفیت حمل و نقل به گروه مپنا اعطاء شد
سه نشان ملی و جایزه بین‌المللی توسعه کیفیت حمل و نقل به گروه مپنا اعطاء شد
1396/09/14

نشان ملی توسعه کیفیت، نشان زرین و استاندارد و جایزه بین‌المللی چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی به گروه مپنا اعطاء شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code