سفیر جدید سنگال در ایران از گسترش همکاری‌ها با مپنا استقبال کرد
سفیر جدید سنگال در ایران از گسترش همکاری‌ها با مپنا استقبال کرد
1394/09/17

سفیر جدید سنگال در ایران در دیدار با مدیرعامل گروه مپنا مجموعۀ امکانات و قابلیت‌های موجود در این گروه را قابل تقدیر دانست و از گسترش همکاری‌های دوجانبه به منظور توسعۀ صنعت نیروگاهی و افزایش ظرفیت‌های انرژی در کشور متبوع خود استقبال کرد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code