دکتر علی‌آبادی: مپنا برای احداث نیروگاه‌های کوچک تولید همزمان برق و آب آمادگی کامل دارد
دکتر علی‌آبادی: مپنا برای احداث نیروگاه‌های کوچک تولید همزمان برق و آب آمادگی کامل دارد
1396/09/13

مدیرعامل گروه مپنا، آب و برق را زیرساخت‌های اساسی توسعه دانست و اظهار داشت: امروز ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه در کشور به صورت بومی شده وجود دارد و با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانیم اهداف بزرگی را در این زمینه محقق کنیم.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code