در هفتمین همایش واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 تشریح شد؛ چشم‌انداز گروه مپنا در صنعت نیروگاهی
در هفتمین همایش واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 تشریح شد؛ چشم‌انداز گروه مپنا در صنعت نیروگاهی
1396/09/29

هفتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2، پس از برگزاری موفقیت‌آمیز شش دوره پیشین و مشاهده آثار مطلوب آن در پروژه‌های مرتبط، برگزار ‌شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code