توسعۀ بیش از پیش کسب و کار گروه مپنا با اتکا به زیرساخت‌های ICT
توسعۀ بیش از پیش کسب و کار گروه مپنا با اتکا به زیرساخت‌های ICT
1394/10/10

مدیرعامل گروه مپنا با تاکید بر نقش راهبردی “فناوری” در پیشبرد اقتصاد جهان، از ضرورت‌های توجه بیش از پیش به حوزۀ ICT به عنوان یک زیرساختِ اساسی درتوسعۀ کسب و کار کنونی مپنا سخن گفت.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code