تندیس بلورین جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی به دو شرکت‌ مپنا و توگا اهدا شد
1393/12/04

تندیس بلورین جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی به دو شرکت مپنا و مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) تعلق گرفت.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code