تقسیم سود 300 ریالی در مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت تولید برق عسلویه مپنا
1400/04/28

مپنا نیوز - مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت تولید برق عسلویه مپنا برگزار ‌شد و تقسیم  300 ریال سود نقدی به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به 1399/12/30به تصویب رسید.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code