تقدیر از گروه مپنا به عنوان شرکت پیشگام در سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی در حوزه برق
تقدیر از گروه مپنا به عنوان شرکت پیشگام در سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی در حوزه برق
1395/12/10

گروه مپنا به عنوان شرکت پیشگام در سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی در حوزه برق معرفی و لوح تقدیر و تندیس به نماینده مپنا اهداء شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code