تقدیر از گروه مپنا به عنوان صادرکننده نمونه در صنعت آب و برق
تقدیر از گروه مپنا به عنوان صادرکننده نمونه در صنعت آب و برق
1396/02/05

با حضور وزیر نیرو، صادرکنندگان برتر صنعت آب و برق معرفی شدند و از گروه مپنا به عنوان صادرکننده نمونه در صنعت آب و برق لوح تجلیل شد. شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران نیز “شرکت‌ پیشرو” در صنعت آب و برق معرفی شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code