برگزاری دیدار نوروزی مدیرعامل گروه مپنا با ذی‌نفعان
برگزاری دیدار نوروزی مدیرعامل گروه مپنا با ذی‌نفعان
1397/01/16

مراسم دیدار نوروزی مدیرعامل گروه با ذی‌نفعان مپنا برگزار ‌شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code