بازدید مدیران ارشد صنعت نفت عراق از کارخانجات مپنا
بازدید مدیران ارشد صنعت نفت عراق از کارخانجات مپنا
1396/09/25

گروه مپنا میزبان جمعی از مدیران ارشد شرکت ملی حفاری عراق بود.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام